Μαθήματα Κιθάρας


#1

Καλησπέρα γυρεύω δάσκαλο για μαθήματα ακουστικής κιθάρας στην Αθήνα. Αν έχει να προτείνει κάποιος κανέναν δάσκαλο…