Καινούργιες Περιπέτειες: 2009

Το θέμα αναφέρεται σε ένα άλλο προσφάτως ανακινημένο (ΠΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗ)

Την εποχή εκείνη είχε προκύψει θέμα με την ΑΕΠΙ που κυνηγούσε τα πάντα (mp3 και στίχους) και το θέμα είχε κλειδωθεί. Μετά τη διασαφήνιση όμως από πλευράς ΑΕΠΙ το θέμα ξεκλειδώθηκε.

2 «Μου αρέσει»