Κέρκυρα, 1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας


(Ελένη) #1

Από 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου.

Όπως πληροφορούμαστε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στόχος του συνεδρίου είναι η αναζήτηση των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οικοσυστημάτων και του ήχου.

Ο σχετικά νέος τομέας της Ακουστικής Οικολογίας δημιουργήθηκε σε ένα πρώτο επίπεδο ως αποτέλεσμα της ανάγκης περιστολής της ηχορρύπανσης και σε ένα δεύτερο, εξαιτίας του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση ποιοτικών εκτιμήσεων ως προς την επίδραση του ήχου στη διαμόρφωση των γενικών
και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των βιοσυστημάτων.
Έτσι, ο ήχος που δημιουργείται σε ένα οικοσύστημα ή που διαδίδεται μέσα σʼ αυτό γίνεται αντικείμενο συστηματικής μελέτης από ερευνητές προερχόμενους από ένα πλατύ φάσμα ειδικοτήτων που μπορεί να εκτείνεται από την οικολογία ως τη μουσική.

Οι θεματικοί τομείς του συνεδρίου είναι:

  1. Οικολογία και ηχητικό περιβάλλον
  2. Ηχητικό περιβάλλον και παράγοντες υποβάθμισής του
  3. Μεθοδολογία Έρευνας Ηχοτοπίων
  4. Ψηφιακές μέθοδοι ανάλυσης ηχητικού περιβάλλοντος
  5. Ηχητικό περιβάλλον και μουσική
  6. Ηχητικό περιβάλλον και ψυχολογία
  7. Ηχητικό περιβάλλον και παιδαγωγική
  8. Ηχητικό περιβάλλον και αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
  9. Aκουστική Oικολογία και ψηφιακή τεχνολογία
  10. Σύνθεση ηχοτοπίων

Στην«Κλίκα» έχει ήδη γίνει αναφορά στο θέμα αυτό.