Η Σμυρναϊικη σχολή του Ρεμπέτικου. Πάτρα

Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, στο “1871”, μια βραδιά εφιερωμένη στους συνθέτες της Σμυρναϊικης σχολής του ρεμπέτικου. Τραγούδια των: Τούντα, Παπάζογλου, Σκαρβέλη, Περιστέρη, Ασίκη, Καρίπη και άλλων, από ορχήστρα με κανονάκι, ούτι, κιθάρα και βέβαια φωνές.