Η Κασταμονή και το Ρεμπέτικο

πρόκειται για ένα άρθρο στη “Κλίκα” άψογο από κάθε πλευρά. Πιστεύοντας ότι βοηθάει στην έρευνα για τη καταγωγή του ρεμπέτικου προτείνω αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε εδώ…

Kαταπληκτική δουλειά το συγκεκριμένο άρθρο! Πιστεύω ότι έλειπε η έρευνα γι αυτή την περιοχή,τη στιγμή μάλιστα που όλοι οι μεγάλοι ρεμπέτες έχουν επισημάνει τη συμβολή του Γιοβάν Τσαούς στη μουσική δημιουργία της εποχής και τις γνώσεις που μετέφερε στους ελλαδίτες μουσικούς…(παρά το ότι μας κληροδότησε μόνο 12 ηχογραφημένα διαμάντια!)