Ζητώ συνεργασία με γυναίκα που να εχει εμπειρία σε ραδιοφωνικές εκφωνήσεις

Για περιφερειακό ραδιοφωνικό Σταθμο ζητώ συνεργασία σε τακτική βάση στην εκφώνηση σημάτων , διαφημίσεων,τρειλερς κλπ. με κυρία που να έχει αρκετή εμπειρία σε ραδιοφωνικές εκφωνήσεις.
Απαραίτητη προυπόθεση να διαθέτει ένα στοιχειώδες studio εγγραφής σε ψηφιακή μορφή mp3 ή wav.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.