ερώτημα για βυζαντινή μουσική

Ενδιαφέρομαι να μάθω αν -όπως (άγνωστο για ποιό λόγο) έχω την εντύπωση- ο Μέγας Βασίλειος είχε κάποια συνεισφορά στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική εννοώντας όχι την δογματική ή δημιουργική πλευρά, αλλά την μουσικολογική - θεωρητική πλευρά.
Και αν ναι πώς μπορεί να περιγραφεί αυτή η συνεισφορά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για θετικές ή αρνητικές απαντήσεις από τους γνώστες του θέματος.

Μάλλον είναι εσφαλμένη η εντύπωση ;;;

Κατά τα χρόνια της ενασχόλησής μου με τη βυζαντινή μουσική, δεν άκουσα τίποτα για μουσικό κείμενο με την υπογραφή του Μεγάλου Βασιλείου, ούτε για τυχόν παρέμβασή του στα θεωρητικά της μουσικής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι και έγκυρα ενήμερος.

O Μέγας Βασίλειος ήταν και εκκλησιαστικός συνθέτης. Τα λειτουργικά που λέγονται στην λειτουργία του Μ. Βασιλείου -το αρχαίο μέλος- πρέπει να είναι δικά του. Βέβαια τα πρώτα χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής χρονολογούνται από τον 10ο αιώνα, ενώ ο ίδιος έζησε τον 4ο. Οι καταγραφείς όταν έγραφαν τα μέχρι τότε προφορικά διαδιδόμενα μέλη, σημείωναν και το όνομα του συνθέτη.