Επίκαιρο !


(Ελένη) #1

Πάνε οι κιθαρίτσες! :112:
Από το πολύ καλό περιοδικό “Φαντομάς”