Διδακτορική εργασία Ευαγγέλου Γεωργίου

<<Η αναπαράσταση του εξωτικού στην ελληνική δισκογραφία των 78 στροφών>>

… O εξωτισμός στην ελληνική δισκογραφία των 78 στροφών δεν είναι αποτέλεσμα παρθενογένεσης, ούτε φαινόμενο μικρής κλίμακας, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο των αστικών μουσικών. Στην παρούσα μελέτη, επιχειρείται η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο εκφέρεται ο εξωτισμός, της σχέσης του με τις άλλες μορφές τεχνών, ποια είδη αφορά, ποια δίκτυα τον ανέδειξαν, ποιον εξωτισμό ευαγγελίζονται τα τραγούδια και πώς τον εννοούν τόσο ως στιχουργικό αφήγημα, όσο και ως μουσική συγκρότηση…

https://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/52946

2 «Μου αρέσει»