Διατριβη για το ουτι

​Μια ενδιαφέρουσα διατριβή που μόλις πήρε το μάτι μου:

Ατζακάς, Ευθύμιος Ιωάννης, Οι άνθρωποι του ξύλου: το ούτι από τις παρυφές του ανατολικού μουσικού πολιτισμού στη σύγχρονη αστική κουλτούρα του ελλαδικού χώρου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 2012)

http://www.openarchives.gr/visit/2516354