Διαμαρτυρία για το περιβάλλον


(Νίκος Πολίτης) #1

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ! ΣΒΗΣΙΜΟ ΦΩΤΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ: 18.55 - 19.00!


(Νίκος Πολίτης) #2

Και αν προλάβω: ένας διεθνής τρόπος διαμαρτυρίας μήπως ξυπνήσουν αυτοί που (δεν) ασχολούνται με το περιβάλλον. Στην Ελλάδα το υποστηρίζει το ΕΠΟΙΖΩ. Να κλείσουμε το ρεύμα για πέντε λεπτά.