Διαλέξεις από συνέδρια για τη βυζαντινή μουσική

Γεια σας,

Μερικές ενδιαφέρουσες βιντεοσκοπημένες διαλέξεις για την βυζαντινή μουσική:

http://www.asbmh.pitt.edu/page9/page13/page17/page17.html

http://www.asbmh.pitt.edu/Conference2011Presentations/

http://www.asbmh.pitt.edu/index.html