ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ: ΤΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ


(system) #1
  • Παλαιότερα, με την ευκαιρία μιας συζήτησης σχετικά με το Στιχουργικό έργο του μεγάλου μας λαϊκού δημιουργού, είχα ανεβάσει κάποια σχετική μου έρευνα.

  • Τους πρώτους μήνες όμως του τρέχοντος έτους και επ’ ευκαιρία της εικοσαετούς επετείου από το θάνατο του Τσιτσάνη, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας νέα και σπουδαία στοιχεία από την παρουσίαση μέρους του κρυφού αρχείου του Β.Τ. από τον Κ. Χατζηδουλή. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να εμβαθύνω ακόμα περισσότερο στο εν λόγω θέμα, να ψάξω καλύτερα και το προσωπικό μου αρχείο και τέλος να εμπλουτίσω το τότε άρθρο μου με νέα στοιχεία. Πάλι όμως (όπως και στην περίπτωση της Ρένας Ντάλλιας), για προσωπικούς λόγους, ανεβάζω τη συνολική μου προσπάθεια κατά 2-3 μήνες καθυστερημένα.

Σ.Π.