βάρκα μου μπογιατισμένη

ακόμη ένα τραγούδι του μπάτη παρακαλώ…όποιος γνωρίζει τους στίχους από το '‘βάρκα μου μπογιατισμένη’'καλημέρα

υπήρχε ήδη εδώ μεσα(δεν είχα χρόνο να ψάξω και δεν το είδα…)καλύφθηκα,καημέρα