Από τους καλύτερους online μετρονόμους

http://www.finemetronome.com/ μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν πολύ εύκολος στην χρήση και μπορείτε να τον ρυθμίσετε να παίζει όγδοα , δέκαταέκτα κτλ…