Ανωγειανάκης

τοτε 2010.
κατάλογος άρθρων σχετικά με το ρεμπέτικο.

https://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?p=21049#p21049

“Μουσικά Δίκτυα και Ρεμπέτικο.”

<<Παρά τον όγκο των εργασιών που έχουν
πραγματοποιηθεί
γι’ αυτό το αστικό
μουσικό ιδίωμα, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως θέματα που αφορούν την κοινωνική του προέλευση.
Από μια πρώτη θεώρηση της βιβλιογραφίας παρατηρεί κανείς ότι οι
διαφορετικές απόψεις προκύπτουν τις περισσότερες φορές από την προσπάθεια των ερευνητών να αποδείξουν είτε ότι αυτό το είδος μουσικής δεν
σχετίζεται με το κοινωνικό
περιθώριο, είτε να υποστηρίξουν ακριβώς
το αντίθετο >>