αναζητώ....

Ψάχνω τις πρωτότυπες εκτελέσεις των εξής:

“τα ζηλιάρικά σου μάτια”, “χρόνια μες τη Τρούμπα”,
“Το σκαλοπάτι σου”, “Καϋμό μες την καρδούλα μου”, “είν’ευτυχής ο άνθρωπος”.

Έχετε υπ’όψιν σας καμία συλλογή; Δυστυχώς είμαι Κρήτη, και η αγορά πολύ περιορισμένη…