Αναζήτηση βιβλίου "Δημώδη άσματα" Ανδρέα Τσικνόπουλου

Παιδιά, υπάρχει μήπως κάποιος που να έχει το βιβλίο “Δημώδη Άσματα” του Ανδρέα Τσικνόπουλου; Είναι έκδοση της Μουσικής Βιβλιοθήκης της εν Αθήναις εκκλησιαστικής μουσικής σχολής, 1905.

αυτό?
Δημώδη Άσματα

Δημώδη ἄσματα / ὑπό Ἀνδρέου Β. Τσικνόπουλου

κατά Τσικνόπουλος Ανδρέας Β.
Έκδοση 1896

“…Τσικνόπουλος Ανδρέας Β…”

Ταξιθετικός Αριθμός: ΚΑΛΛ-1327-HL
Βρίσκεται σε: Θησαυροφυλάκια

Βιβλίο Διαθέσιμο

1 «Μου αρέσει»

Ίσως. Η παραπομπή που δίνει ο Baud Bovy μιλάει για τόμο β΄, εκδεδομένο το 1905.

Ο Μαυροειδής (1989) καταγράφει μεταξύ άλλων και αυτό τον τίτλο (σε 3 τεύχη):

ΤΣΙΚΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

“Δημώδη άσματα”

Τεύχος Α’, Αθήναι 1896

-//- Β’, -//- 1905

-//- Γ’, -//- 1906

"Στο Α’ τεύχος περιλαμβάνει 40 τραγούδια σε (Β). Στο Β’ τεύχος 43 σε

(Β) από τα οποία 7 δεν είναι δημοτικά. Στο τρίτο 40 τραγούδια σε (Β).

Περιέχονται τραγούδια λόγια, θρησκευτικά και δημοτικά (ηρωικά, κλέφτικα και ιστορικά)."

ΜΑΡΙΟΥ Δ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ:

ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Κοινά και μη κοινά σιοιχεία ιης μουσικής έκφρασης tων ελληνικών τόπων

(διδακτορική διατριβή, Παν. Ιωαννίνων 1989)

Το Β΄τεύχος (1905) μπορεί να το δει κάποιος επισκεπτόμενος είτε το Ε.Λ.Ι.Α.:

http://eliaserver.elia.org.gr:81/cgi-bin-EL/egwcgi/73827/showfull.egw/1+0+2+full

είτε τη Βιβλιοθήκη της Βουλής:

4 «Μου αρέσει»

Πολύ βοηθητικό! Ευχαριστώ πολύ!

1 «Μου αρέσει»