Ακουστικές Ιδιότητες Ξύλου – Κατασκευή έγχορδου μουσικού οργάνου

Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί στο παρελθόν. Μου φάνηκε ενδιαφέρουσα πτυχιακή κατασκευής τζουρά. Των Κυριάκου Σάρδη-Μαρίας Παπαχριστοπούλου (Καρδίτσα 2005)

http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Sardis_Papachristopoulou.pdf

7 «Μου αρέσει»

Με μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ενδιαφέρουσα εργασία.