Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι   Λήμματα


Νήμα Απαντήσεις Δραστηριότητα
Σχετικά με την κατηγορία Λήμματα 1 Μάϊος 1, 2019
Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι

Αντί προλόγου Η προσπάθεια αποδελτίωσης των γλωσσικών στοιχείων που απαντούν στο λαϊκό μας τραγούδι παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα συστηματικά ούτε οι αστικές (κοινωνικές) διάλεκτοι ο…

6 Αύγουστος 8, 2018
Αθανασόπουλος Δημήτρης 1 Μάϊος 1, 2019
Άγιος Νείλος (ο) 1 Μάϊος 1, 2019
Αγάντα (ως παρότρυνση ή προσταγή) 1 Μάϊος 1, 2019
Αβέρτα (επίρρ.) 1 Μάϊος 1, 2019
Αβανιά (η) (αβανιές, πληθ.) 1 Μάϊος 1, 2019
Aβάντα (η) 1 Μάϊος 1, 2019
Αβανταδόρος (ο) 5 Ιούνιος 27, 2006