Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι


Λήμματα Η προσπάθεια αποδελτίωσης των γλωσσικών στοιχείων που απαντούν στο λαϊκό μας τραγούδι παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα συστηματικά ούτε οι αστικές (κοινωνικές) διάλεκτοι ούτε η γλωσσική συμπεριφορά και η κοινωνική διαστρωμάτωση των εγκατεστημένων στα αστικά κέντρα πληθυσμιακών ομάδων.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
1 283 Ιούλιος 1, 2018
23 503 Φεβρουάριος 7, 2020
18 3982 Οκτώβριος 22, 2019
28 16708 Μάϊος 27, 2019
1 213 Μάϊος 1, 2019
1 199 Μάϊος 1, 2019
1 264 Μάϊος 1, 2019
1 151 Μάϊος 1, 2019
1 153 Μάϊος 1, 2019
10 344 Απρίλιος 5, 2019
58 767 Φεβρουάριος 10, 2019
15 8168 Ιανουάριος 22, 2019
3 337 Ιανουάριος 21, 2019
23 15754 Σεπτέμβριος 21, 2018
2 7224 Σεπτέμβριος 13, 2018
14 659 Σεπτέμβριος 6, 2018
4 435 Αύγουστος 21, 2018
3 367 Αύγουστος 8, 2018
6 80145 Αύγουστος 8, 2018
2426 684305 Ιούνιος 15, 2019
8 216 Μάϊος 17, 2018
2 9962 Ιούλιος 2, 2016
50 1021 Φεβρουάριος 10, 2019
1 167 Μάϊος 1, 2019
5 206 Δεκέμβριος 20, 2006
11 139 Δεκέμβριος 1, 2006
5 171 Ιούνιος 27, 2006