Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι


Λήμματα Η προσπάθεια αποδελτίωσης των γλωσσικών στοιχείων που απαντούν στο λαϊκό μας τραγούδι παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα συστηματικά ούτε οι αστικές (κοινωνικές) διάλεκτοι ούτε η γλωσσική συμπεριφορά και η κοινωνική διαστρωμάτωση των εγκατεστημένων στα αστικά κέντρα πληθυσμιακών ομάδων.
Νήμα Απαντήσεις Δραστηριότητα
Για την κατηγορία "Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι" 1 Ιούλιος 1, 2018
"γιόσα", στο παραδοσιακό: "Η τράτα", με δυο ηχογραφήσεις στις ΗΠΑ 23 Φεβρουάριος 7, 2020
Λεξικογραφία (2004) 18 Οκτώβριος 22, 2019
Όμπι όμπι μπι 28 Μάϊος 27, 2019
Αθανασόπουλος Δημήτρης 1 Μάϊος 1, 2019
Άγιος Νείλος (ο) 1 Μάϊος 1, 2019
Αγάντα (ως παρότρυνση ή προσταγή) 1 Μάϊος 1, 2019
Αβέρτα (επίρρ.) 1 Μάϊος 1, 2019
Αβανιά (η) (αβανιές, πληθ.) 1 Μάϊος 1, 2019
Συζήτηση για το λήμμα: "Βιδάνιο" 10 Απρίλιος 5, 2019
Συζήτηση για το λήμμα Καρσιλαμάς 58 Φεβρουάριος 10, 2019
Ετυμολογίες 15 Ιανουάριος 22, 2019
Συζήτηση για το λήμμα "κινά" 3 Ιανουάριος 21, 2019
Η λέξη "νταβατζής" 23 Σεπτέμβριος 21, 2018
Συνώνυμα ρεμπέτικων όρων 2 Σεπτέμβριος 13, 2018
Συζήτηση για το λήμμα: "Καλντερίμι" 14 Σεπτέμβριος 6, 2018
Για το λήμμα: "κουβέρτα" 4 Αύγουστος 21, 2018
Συζήτηση για το λήμμα: "πόντος έξτρα" 3 Αύγουστος 8, 2018
Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι

Αντί προλόγου Η προσπάθεια αποδελτίωσης των γλωσσικών στοιχείων που απαντούν στο λαϊκό μας τραγούδι παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα συστηματικά ούτε οι αστικές (κοινωνικές) διάλεκτοι ο…

6 Αύγουστος 8, 2018
Ρεμπέτικη φρασεολογία και άγνωστες λέξεις 2436 Ιούνιος 15, 2019
Συζήτηση για το λήμμα: Μπουκάρω 8 Μάϊος 17, 2018
Συζήτηση για το λήμμα: "Μπάσο ράνγκο" 2 Ιούλιος 2, 2016
Για την προέλευση της λέξης καρσιλαμάς 50 Φεβρουάριος 10, 2019
Aβάντα (η) 1 Μάϊος 1, 2019
Συζήτηση για το λήμμα: "Κουτσαβάκι" 5 Δεκέμβριος 20, 2006
Για την λειτουργία του Ρεμπέτικου Γλωσσαριού 11 Δεκέμβριος 1, 2006
Αβανταδόρος (ο) 5 Ιούνιος 27, 2006